Smart Cleaning System nudi nove koncepte i visoke standarde u oblasti čišćenja i održavanja poslovnih, privrednih i stambenih objekata, kao i niza drugih usluga u ovoj izuzetno dinamičnoj privrednoj grani.
Kontaktirajte nas!  • Čišćenje kuhinja u restoranima i hotelima
  • Čišćenje otvorenih površina sa odnošenjem otpada
  • Čišćenje dvorišta ispred stambenih objekata
  • Čišćenje podruma, tavana i odnošenje krupnog otpada